Kurutma Yöntemleri
Klasik kurutma fırınları
 • (Güç kuruyan ağaç türlerinin kalın keresteleri için) Kurutma süresi uzundur, 30-90 gün
 • Örnek: 50 mm meşe için 60 gün
 • 65 mm meşe için 90 gün
 • 65 mm kayın için 30 gün
 • 100 mm meşe için, fırında kurutulması çok sakıncalıdır
 • 100 mm çam için 30 gün
 • Kurutma kapasitesi 50-250 m³ arasında değişmektedir.
 • Yıllık kurutma kapasitesi; fırın kapasitesine ve kurutma süresine bağlı olarak 900-3000 m³ arasında değişmektedir.
 • Yer işgali fazladır ve yer değişikliği yapılması masraflıdır.
 • Kuruma dıştan içe doğru gerçekleştiğinden ve baskı bulunmadığımdan ağaç malzeme üzerinde kurutma kusurları meydana gelmektedir.
 • Müşteri taleplerinin kısa sürede karşılanamamaktadır.
 • Kurutulacak ağaç malzemenin kalınlığı 6 cm fazla olması durumunda uzun kurutma sürelerine ve yüksek maliyetlere yol açmaktadır.10 cm’den fazla kalınlıktaki ağaç malzemenin kurutulması neredeyse mümkün olmamaktadır.
 • Yükleme ve boşaltma süreleri uzundur.
 • Ek ısı enerjisi üretim tesisine ihtiyaç vardır ve bu yatırım fırın yatırımı kadar olabilmektedir. Bu sistemin yürütülmesi için ek personel istihdam edilmesi gerekmektedir.
 • Enerji üretimi sonucu çevreye zararlı karbon dioksit ve karbon monoksit gazları açığa çıkmaktadır.
 • Kullanılan enerji kurutma süresince sabittir.
 • Açığa çıkan su buharının baca yoluyla dışarı atıldığından geri kazanılması mümkün olmamaktadır.
     
Vakumlu kurutma fırınları
 • Kurutma süresi kısadır 10-30 gün
 • Örnek: 50 mm meşe için 15 gün
 • 65 mm meşe için 25 gün
 • 65 mm kayın için 10 gün
 • 100 mm meşe için, taze halde iken fırında kurutulması sakıncalıdır
 • 100 mm çam için 10 gün Kurutma kapasitesi 5-30 m3 arasında (Daha büyük kapasiteli fırınlar mevcut fakat yaygın değil) değişmektedir.
 • Yıllık kurutma kapasitesi; fırın kapasitesi ve süreye bağlı olarak 120-900 m3 arasında değişmektedir.
 • Yer işgali fazla değildir.
 • Düşük başlangıç nemlerinde ve fazla kalın olmayan kerestelerde kurutma kalitesi iyidir
 • Kapasite-süre bütünüyle bakıldığında müşteri taleplerini kısa sürede karşılamada YFV kurutmaya göre yetersizdir
 • Güç kuruyan ağaç türlerinin kalın kerestelerinin kurtulmasında yüksek başlangıç nemleriyle kurutma yapılması risk taşımaktadır
 • Yükleme ve boşaltma sistemi YFV fırınlarla benzerlik arz etmektedir
 • Enerji kaynağı olarak elektrik ve katı-sıvı yakıt seçeneklerine sahiptir. Katı-sıvı yakıtlı ısı kaynağının kullanımında klasik kurutmaya ait çevre ve işçi sağlığı ve iş güvenliği risklerini taşımaktadır.
 • Açığa çıkan rutubet kondens olarak geri kazanımı mümkündür.
     
 
Yüksek Frekans-Vakum(YFV) Kombinasyonlu Kurutma fırınları - KINGDRYER
 • Kurutma süresi çok çok kısadır, 1-15 gün
 • Örnek: 50 mm meşe için 10 gün
 • 65 mm meşe için 10-12 gün
 • 65 mm kayın için 7-9 gün
 • 100 mm meşe için süre 12-15 gün
 • 100 mm çam için süre 2 gün
 • Kurutma kapasitesi 4-30 m³ arasında değişmektedir. Yıllık kurutma kapasitesi; fırın kapasiteleri ve kurutma süreleri göz önünde bulundurulduğunda 484 -3630 m³ arasında değişmektedir.
 • Yer işgali fazla değildir ve bazı ekipmanların dinamik olarak tasarlanması; kullanım süresi dışında kapladığı alanın değerlendirilmesini sağlar. Kolaylıkla yer değişikliği yapılabilmektedir.
 • Kuruma ağaç malzemede içten dışa doğru olduğunda ve ağaç malzeme uygulanan baskıdan dolayı kurutma kusurları minimum düzeydedir.
 • Aşırı iç gerilmeler olmaksızın uygun bir rutubet dağılımı sağlanır.
 • Müşteri taleplerini kısa sürede karşılamaktadır.
 • Kurutulacak ağaç malzemenin kalınlığı yüksek maliyetlere yol açmaz. 20-25 cm kalınlıklara kadar olan malzemelerin kurutulması mümkündür.
 • Yükleme ve boşaltma süreleri kısadır.
 • Kurutma süresince gözetleme camları yardımıyla fırın içerisi kontrol edilmektedir.
 • Ayrı bir ısı enerjisine ihtiyaç duyulmamaktadır.
 • Çevreye dost teknolojiye sahiptir.
 • Kullanılan enerji kurutma süresince sabit değildir; rutubet miktarının azalmasıyla orantılı olarak azalmaktadır.
 • Ağaç malzemenin kurutulması sonucu açığa çıkan su buharı kapalı çevrim sistemi içerisinde tamamı geri kazanılmaktadır.
 • Ağaç öz suyunun tıbbi ve ilaç sektöründe kullanılmasına imkan sağlamaktadır.

 

 
«Geri
 
Haberler ve Duyurular
13-17 Ekim tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen INTERMOB 2012 Mobilya ve Ahşap İşleme Makinaları Fuarına KINGDryer standı ile katıldık.