معرفی شرکت
شرکت تولیدی رجب سیوری کایا اورمان اورونلری ( محصولات چوبی رجیب سیوری کایا) در سال 1989 در شهر دوزجه توسط رجب سیوری کایا بنا نهاده شد. محصولات تولیدی شرکت در اغلب کشورهای جهان با استقبال مواحه شده و با توجه به بازاریابی بعمل آمده توسط شرکت محصولات این شرکت توانسته در بین شرکتهای بزرگ مورد توجه قرار گیرد.
 
روش خشک کردن
(برای خشک کردن چوبهای ضخیم)
زمان جشک شدن 30 الی 90 روز.
برای نمونه بلوط 50 ملی متری 60 روز
 بلوط 65 میلی متری 90 روز
راش 65 میلی متری 30 روز  خشک کردن بلوط 100 میلی